Mandelblüh

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. února 1893 Clemense Mandelblüha, podplukovníka ve výslužbě narozeného roku 1842 v Kroměříži, držitele vojenského záslužného kříže, vojenského služebního vyznamenání pro důstojníky III. tř. a válečné medaile, do šlechtického stavu. Diplomem vydaným 27. března 1893 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře jsou ve zlatě dvě zkřížené šavle se stříbrnými jilci a koši doprovázené nahoře a dole červenou hvězdou. Dole v modrém pluje po přirozené vodě člun s doprava vzdutou stříbrnou plachtou a doleva vlajícím červeným vimpelem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže držící šavli ze štítu.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com