Mandel von Mandelstein

Listinou danou ve Vídni 17. září 1796 císař František I. povýšil do šlechtického stavu Josepha (Ernsta) Mandela, držitele mandelovského svobodnického dvora a popluží Kerschdorf v Zilliském kraji ve Štýrsku, udělil mu titul Edler, predikát von Mandelstein a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla, vlevo v modrém jsou dvě zlatá kosmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, černé, zlaté a modré.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com