Mallner z Marseggu

Císař František Josef I. povýšil listinou z 6. srpna 1882 Hermanna Mallnera (1829-1887), generálmajora a velitele 8. pěší brigády, za jeho více než třicetiletou službu, během které se zúčastnil boje s nepřítelem, do šlechtického stavu, a udělil mu predikát Mallner z Marseggu (Mallner von Marsegg) a erb:

V červeném štítě kosmé vlnité břevno provázené dvěma postavenými meči se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva stříbrno-červeně dělené rohy, mezi nimi meč ze štítu.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com