Mallá z Frommenburgu/Mally von Frommenburg

Císař František I. povýšil 30. září 1822 Ludmillu Mallý, představenou ústavu anglických panen v Praze, do šlechtického stavu, udělil jí predikát z Frommenburgu/von Frommenburg a erb:

V modrém štítě stojí na zelené hoře stříbrná kaple se stříbrnou kopulí završenou zlatým křížem a se zlatým pohárem ve vchodu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou čtyři stříbrná pera.

 

ŽUPANIČ, Jan. Nobilitace žen v Rakouském císařství. In Ambrožová, Hana a kol., Historik na Moravě, Brno: Matice moravská, 2009, ISBN 978-80-86488-57-8, s. 699-710

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com