Málek von Werthenfels

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. listopadu 1901 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Ladislaa Málka narozeného roku 1839 v Benátkách nad Jizerou. Listinou danou ve Vídni 23. ledna 1902 mu udělil titul Edler, predikát von Werthenfels a erb:

Dělený štít, nahoře polceno. Vpravo je ve stříbře červené kosmé břevno se dvěma stříbrnými hvězdami. Vlevo je ve zlatě přirozený jetelový čtyřlístek. Dole jsou v černém tři zkřížené červeně převázané zlaté liktorské svazky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. KLenotem jsou dvě červená rozevřená křídla, každé se stříbrnou hvězdou, mezi nimi tři zkřížené stříbrné šípy s červeným opeřením.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com