Major de Varannócsemernye

Listinou danou v Gödöllő 14. května 1901 císař František Josef I. povýšil Árpáda Majora, generálmajora na odpočinku, spolu se syny Arnoldem a Kurtem vzešlými z manželství s Antónií Dimmel, za 42 let služby v armádě s účastí na taženích v letech 1859, 1866 a 1882, do uherského šlechtického stavu, uděluje mu predikát varannócsemernyei (de/von Varannócsmernye) a erb:

Ve stříbře vyniká ze spodního okraje černá gryfí hlava a krk s červenou zbrojí a jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenot opakuje figuru ze štítu.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 898 oldal; 71. kötet, 82-84 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com