Major de Szászhidvég

Listinou danou v Ischlu 15. srpna 1913 císař František Josef I. povýšil Miklóse Mayora, titulárního generálmajora na odpočinku, za 34 let služby v armádě s účastí v boji u Trnova v Bosně a Hercegovině roku 1882, spolu se synem Miklósem Lipótem Jánosem a dcerou Márií Vinczenczií Rozálií provdanou za Ödöna Józsefa Cavallára vzešlými z manželství s Márií Leopoldinou Karolinou Vinczenczií Ficker, změnil jim jméno na Major udělil predikát szászhidvégi (de/von Szászhidvég) a erb:

Pod červenou hlavou se zlatou hvězdou a stříbrnou lilií vyrůstá ze zlaté koruny zlatý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je červeně oděná paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 812 oldal; 73. kötet, 25-26 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com