Mair von Loyendorf

Albert Mair se narodil roku 1859 v Lajonu v Tyrolích, kam byl též domovsky příslušný. Do armády vstoupil 6. října 1877 k pluku tyrolských myslivců v nejnižší hodnosti. 1. dubna 1879 se stává titulárním závodčím, 16. srpna 1879 titulárním podmyslivcem, hodnosti skutečného podmyslivce dosahuje 16. ledna 1880, titulárním četařem se stává 6. dubna 1880. Kadetem je od 18. srpna 1880, kadetem podmyslivcem titulárním nadmyslivcem 23. srpna 1880 a kadetem-důstojnickým zástupcem 1. února 1881. Hodnost poručíka získává 1. května 1883 a nadporučíka 18. srpna 1888. 1. listopadu 1897 je povýšen na hejtmana a převelen k praporu polních myslivců č. 12, 1. listopadu 1907 spolu s povýšením na majora se dostává k pěšímu pluku č. 97. Během své vojenské kariéry se účastnil v roce 1882 operací proti povstalcům v Krivošije. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. 31. ledna 1908 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von Loyendorf a erb:

V zeleném štítě se nad přirozenou zvlněnou vodou v patě vznáší obrněná paže držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou provázená v obou horních rozích zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno červené mezi dvěma stříbrnými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com