Maendl z Bughardtu

Maximilian Maendl se narodil v židovské rodině v Hořeticích u Žatce 16. srpna 1860. V sedmnácti letech nastoupil 21. února 1878 k armádě u pluku tyrolských císařských myslivců. Službu u myslivců ukončil k 15. listopadu 1882 v hodnosti důstojnického zástupce, pak byl přeložen k pěšímu pluku č. 51, u něhož dosáhl 1. ledna 1883 hodnosti poručíka. Od ledna do konce července roku 1890 byl poslán na dovolenou s čekacím platem jakožto nadporučík. V důstojnických hodnostech postupoval i u dalších pěších pluků (31, 74), od 4. února 1914 sloužil u pěšího pluku č. 102, kde též k 1. srpnu 1914 získal hodnost plukovníka. V letech 1914 – 1916 se účastnil mnoha bojů na ruské frontě, za což byl krom mnohých vojenských vyznamenání odměněn řádem Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací. Coby pověřeného velitele 21. horské brigády ho císař za více jak třicetiletou službu povýšil nejvyšším rozhodnutím z 31. května 1916 do šlechtického stavu. Listina byla vydána ještě za života Františka Josefa I.: 21. června 1916. Jejím prostředníctím získal Maendl čestný titul a predikát šlechtic von Bughardt (Edler von Bughardt) a erb:

V červeno – stříbrně polceném štítě je svisle postavený meč se zlatým jilcem a záštitou provázený v horní polovině vpravo stříbrnou hvězdou, vlevo stříbrnou lilií, z paty štítu vynikají po každé straně jilce dva přirozené plameny. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem nesoucí na prsou zlatou růži. Pod štítem se vine stříbrná páska s červenou devizou PER ASPERA AD ASTRA.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com