Máday de Csacza

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. dubna 1884 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Lajose Mádaye, statkáře v trencsénském komitátu a poslance parlamentu, a udělil mu predikát csaczai (de/von Csacza). Listinou danou v Budapešti 13. listopadu 1884 mu spolu se syny Gusztávem a Vilmosem a dcerou Leontinou vzešlými z manželství s Vilmou Vitulay udělil erb:

V modrém štítě roste na zeleném trávníku přirozený jehličnatý strom provázený v horních rozích dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí divý muž s hnědým vlasem a vousem, se zeleným věncem kolem beder a kolem čela držící v pravé ruce stříbrně opeřený šíp a na levém rameni mající navlečený hnědý luk.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 604-607 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com