Madas de Babád

Listinou danou ve Vídni 22. ledna 1868 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Károlye Madase, předsedu soudního dvora pešťského komitátu, spolu se synem Sándorem vzešlým z manželství s Rózou Földváry, udělil mu predikát babádi (de/von Babád) a erb:

Ve stříbrném štítě je červený gryf rostoucí ze zeleného trojvrší. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu. Pod štítem se vine stříbrná páska s červenou devizou DILIGENTIA ET CONSTANTIA.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 23-30 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com