Madarassy-Beck de Madaras

Císař František Josef I. povýšil 28. prosince 1895 do uherského šlechtického stavu Hugó Becka, kuriálního soudce, spolu se synem Lajosem vzešlým z manželství s Elilií Pollák, Nándora Becka, generálního ředitele Uherské hypoteční a úvěrové banky (Magyar Jelzálog Hitelbank), spolu s dětmi Gyulou a Ilonou vzešlými z manželství s Laurou Schön a Miksu Becka, generálního ředitele Uherské účetní a směnárenské banky (Leszámítoló és Pénzváltó Bank), spolu s dětmi Marcellem, Albertem, Margit, Irén a Saroltou vzešlými z manželství s Malvinou Netter, udělil jim predikát madarasi (de/von Madaras) a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém jsou tři zelené hory převýšené třemi zlatými hvězdami. Dole stříbrno – zlatě polceno, v každé polovině do středu obrácená pravá paže v červeném rukávu, pravá drží tři zlaté obilné klasy, levá stříbrný husí brk. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je černý, zlatě korunovaný vzlétající turul se zlatým zobákem a s červeným jazykem. Pod štítem se vine stříbrná páska s černou devizou PROPRIO MARTE.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. dubna 1906 povýšil František Josef I. Nándora Becka de Madaras do stavu svobodných pánů a povolil mu změnu příjmení na Madarassy-Beck (madarasi báró Madarassy-Beck). Listinou danou ve Vídni 30. září 1908 mu udělil titul Nagyságos (Vysoce urozený, Wohlgeboren) a polepšil erb:

V modrém štítě se zlatým srdečním štítkem, na němž je černá orlice s červeným jazykem, stojící nohama na krajních ze tří stejných zelených pahorků, jsou tři zlaté kůly. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice s červeným jazykem. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá modrá páska se zlatou devizou PROPRIO MARTE.

Miksa Beck de Madaras byl do stavu svobodných pánů společně se stejnou změnou příjmení povýšen nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. února 1911. Listinou ze 6. prosince 1913 mu byl udělen titul Nagyságos a stejným způsobem polepšen erb.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 752, 796-800, 820-831 oldal; 71. kötet, 580-581, 909-912 oldal; 72. kötet, 259-260 oldal; 73 kötet, 29-31 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com