Löwenthal (Maxmilian - 1863)

Císař František Josef I. povýšil Maximiliana Löwenthala narozeného 1799 ve Vídni, ministerského radu na ministerstvu obchodu a národního hospodářství, rytíře Leopoldova řádu, ruského řádu sv. Anny II. tř. s brilianty, toskánského řádu sv. Josefa a pruského řádu červené orlice II. tř., do rytířského stavu. Následně mu byl listinou z 31. července 1863 udělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Štít je rozdělen zlatým kosmým břevnem. Nahoře je v modrém zlatá včela, dole je v červeném zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté blesky. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé děleno zlato – modře, levé opačně, přikrývadla modro – zlatá; II. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá.
 
Císař František Josef I. později povýšil Maximiliana rytíře z Löwenthalu narozeného 1799 ve Vídni, ministerského radu na ministerstvu obchodu a národního hospodářství a generálního ředitele pošt a telegrafů na odpočinku, rytíře řádu Železné koruny II. tř. rytíře Leopoldova řádu, ruského řádu sv. Anny II. tř. s brilianty, toskánského řádu sv. Josefa a pruského řádu červené orlice II. tř., do stavu svobodných pánů. Listinou z 11. února 1686 obdržel predikát svobodný pán (Freiherr von) a polepšený erb:
 
Štít je rozdělen zlatým kosmým břevnem. Nahoře je v modrém zlatá včela, dole je v červeném zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté blesky. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě rozevřená křídla, pravé modré se zlatým šikmým břevnem, levé červené se zlatým kosmým břevnem, přikrývadla modro – zlatá, červeno – zlatá; III. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá. Štítonoši jsou na bronzové arabesce dva zlatí lvi s červenými jazyky.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com