Loserth von Hohenfelsen

Gustav Loserth se narodil 24. prosince 1858 v Nových Syrovicích na Moravě. Do armády vstoupil v nejnižší hodnosti 9. října 1876 k dragounskému pluku č. 6. Od 3. dubna 1877 je titulárním desátníkem, od 8. dubna 1878 titulárním četařem, kadetem se stává 18. srpna 1878. Spolu s povýšením na poručíka se 1. listopadu 1878 dostává k dragounskému pluku č. 5, v jehož řadách dosahuje 1. listopadu 1883 hodnosti nadporučíka, 1. května 1891 rytmistra, 1. listopadu 1902 majora, 1. května 1907 podplukovníka a 1. května 1910 plukovníka. 21. srpna 1913 je jmenován velitelem 4. jízdní brigády a 1. srpna 1914 dosahuje hodnosti generálmajora, v níž zůstává do 30. června 1915, kdy je poslán na dovolenou s prozatímním výslužným. 1. srpna 1917 je povýšen na polního podmaršálka. Umírá 28. prosince 1922. Po vypuknutí Velké Války se účastnil bojů u Wasylówa, Turynky, Żołkiewi, Lubice-Machnówa, Tenyatysky, Zlomů, Ląky, Grodiska, na Sanu u Satreho a Noweho Sącze, Limanowy a na dalších místech. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. června 1916 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 17. ledna 1917 mu císař Karel I. udělil titul Edler, predikát von Hochfelsen a erb:

V modrém štítě je zvýšené břevno šachované ve dvou řadách a deseti sloupcích zlato – červeně, provázené nahoře stříbrnou lilií a dole zlatým koněm na přirozené skále. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva modré rohy s břevnem zlato – červeně šachovaným ve dvou řadách, mezi nimi vyniká obrněné předloktí držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com