Lober von Karstenrod

Edmund Lober se narodil roku 1857 v Brně. Do armády vstoupil 1. října 1877 k pěšímu pluku č. 8, kde se 1. září 1878 stal kadetem. Jako poručík přechází 1. listopadu 1879 k pěšímu pluku č. 3, v jehož řadách je 1. listopadu 1885 povýšen na nadporučíka. K 1. červnu 1889 je přidělen k zeměbraneckému praporu č. 30, do zeměbrany je definitivně přeřazen 15. října 1889. Spolu s povýšením na hejtmana 2. třídy je 1. listopadu 1892 převelen k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 12, kde se 1. listopadu 1894 stává hejtmanem 1. třídy. 1. října 1898 je přeložen k pěšímu pluku zeměbrany č. 30, 1. října 1899 k pěšímu pluku č. 15. Od 1. června 1900 působí na zeměbranecké kadetní škole, odkud se k 15. pěšímu pluku vrací 1. září 1904. Majorem se stává při svém přeřazení k pluku č. 34 dne 1. listopadu 1904, 1. května 1909 se stává podplukovníkem. 25. října 1911 je jmenován velitelem 17. pěšího pluku zeměbrany, 1. května 1912 dosahuje hodnosti plukovníka. Během své vojenské dráhy se účastnil okupace Bosny a Hercegoviny roku 1878 a pak operací v Bosně a Hercegovině a jižní Dalmácii roku 1882. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. 8. srpna 1912 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Karstenrod a erb:

Polcený štít. Vpravo je v modrém stříbrný lev se zlatou zbrojí a červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Vlevo je ve stříbře modrá krokev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrně obrněný muž se zavřeným hledím přílby zdobené červeným perem, který pravici objímá žerď stříbrné halapartny.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com