Lippmann (1872)

Císař František Josef I. povýšil listinou z 6. května 1872 na základě řádu Železné koruny III. tř. uděleného vlastnoručním listem ze dne 15. června 1871 Leopolda Lippmanna, majitele cukrovaru v Nagysurány v Uhrách (dnes Šurany, Slovensko), narozeného roku 1827 v Praze, rytíře řádu Františka Josefa, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Ve zlatém štítě pod černou hlavou se zlatým ozubeným kolem provázeným po každé straně zlatým obilným snopem rozděleno modrou špicí, v níž po zlaté půdě kráčí stříbrný beran se zlatými rohy; ve zlatých částech vyniká ze špice polovina černého orla s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé s kolem ze štítu, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě tři zlaté obilné klasy, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou UT PROSIM.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com