Liebl von Buchenstätten

Karl Johann Liebl se narodil 4. listopadu 1870 v Českých Budějovicích Johannu Lieblovi a Aloisii rozené Vávrové. Do armády byl odveden 17. listopadu 1887 k pěšímu pluku č. 98 v nejnižší hodnosti. U tohoto pluku sloužil i v poddůstojnických hodnostech až do 17. srpna 1898. OD 18. srpna tohoto roku je kadetem zástupcem důstojníka u 24. pěšího pluku, v jehož řadách dosahuje 1. listopadu 1893 hodnosti poručíka a 1. května 1897 hodnosti nadporučíka. Od 1. srpna 1899 působí u četnického sboru pro Bosnu a Hercegovinu, odkud se vrací k 98. pěšímu pluku 1. června 1901, spolu s povýšením na hejtmana je 1. května 1908 převelen k pěšímu pluku č. 85. Od 9. ledna slouží v první harcířské brigádě jako strážce a rytmistr, 15. října 1917 je povýšen na majora a stává se velitelem etapního praporu domobrany č. 87. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. dubna 1918 císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji v letech 1915 a 1916 na východním bojišti. Listinou z 5. června 1918 mu císař udělil titul Edler, predikát von Buchenstätten a erb:

Ve štítě je červená špice, v níž na zeleném trávníku protékaném řekou a převýšeném horským pásmem stojí na prostřední hoře přirozený jeřáb. Špice je vpravo provázena polovinou černého orla s červeným jazykem ve zlatě a vlevo ve stříbře růží převýšenou hvězdou, obojí červené. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s mečem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com