Liebermann de Szentlőrincz

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 6. června 1905 Lea Liebermanna, profesora budapešťské univerzity, spolu se syny Leem, Pálem a Tódorem vzešlými z manželství s Terézií Baum, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát szentlőrinczi (de/von Szentlőrincz) a erb:

Štít rozdělen zlatým zúženým břevnem se třemi červenými hvězdami. Nahoře je v červeném rostoucí stříbrná orlice s červeným jazykem, dole v modrém rostou na zeleném trávníku tři zlaté klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí orlice ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet,  413, 483-485 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com