Lichtnegel

Císař František Josef I. povýšil 28. května 1876 Josepha Calasanze Lichtnegela narozeného roku 1815 ve Strážnici na Moravě, místodržitelského radu, představeného místodržitelského účetního odboru a předsedu Státní zkušební komise pro účetnictví ve Štýrském Hradci, na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. března 1876 u příležitosti jeho odchodu do důchodu, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter/rytíř von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. 2. a 3. v červeném zlaté břevno provázené dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená černá křídla, přední černé, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma červenými, přikrývadla červeno – zlatá. Pod štítem se vine páska s černou devizou HONESTATI CORONAM.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com