Létay z Nyirjese

Císař František Josef I. povýšil Gusztáva Landaua, ministerského radu na ministerstvu obchodu, do uherského šlechtického stavu. Listinou z 16. dubna 1900 mu byl udělen predikát z Nyirjese (maď. nyirjesi, lat. de Nyirjes), povolena změna příjmení na Létay a udělen erb:
 
Polcený štít. Vpravo v modrém je zelený pahorek po němž se klikatí cesta, na pahorku se zelená přirozená bříza, vše je převýšeno dvěma stříbrnými hvězdami. Vlevo v červeném je zlatý lev  s červeným jazykem držící v předních tlapách zlatý úl, k němuž se slétá pět zlatých včel, vše je převýšeno dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je položená červeně oděná paže držící zahnutou šavli.
 
Királyi Könyvek, 70. kötet,  815-819 oldal.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com