Leitenberger

Majitel velké textilní továrny (kartounky) v Kosmonosích Friedrich Josef Leitenberger (1837–1899) patřil mezi nejvýznamnější rakouské podnikatele své doby. Podunajskou monarchii zastupoval také na řadě mezinárodních akcí. Za zásluhy o prezentaci monarchie na Světové výstavě v Paříži roku 1867 byl 31. října 1867 vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy  a na jeho základě listinou danou ve Vídni 14. listopadu 1868 povýšen do rytířského stavu. Současně získal predikát rytíř/Ritter von a erb:

V modrém štítě je zlaté šikmé břevno se třemi modrými hvězdami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. modré křídlo s břevnem ze štítu; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou DEO DUCE.

Za zásluhy o Světovou výstavu ve Vídni roku 1873 jej císař nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. října 1873 povýšil do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 28. prosince 1873 Friedrichu Josefu svobodnému pánovi von Leitenberger polepšil erb:

V modrém štítě je zlaté šikmé břevno se třemi modrými hvězdami. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla, pravé se šikmým, levé s kosmým zlatým břevnem, každým se třemi modrými hvězdami. štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá modrá páska se zlatou devizou DEO DUCE.

Roku 1890 koupil baron Leitenberger panství Lysá nad Labem. Erb rodu je možné dodnes spatřit v zámecké kapli, kterou nechal upravit. Lysou zdědil jeho syn Friedrich (1862–1904), jehož smrtí rod po meči vymřel.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com