Leddihn

Adolf Leddihn se narodil roku 1830 ve Vídni. Do armády vstupuje 9. dubna 1849 jako vojín u 3. dragounského pluku. 21. června 1849 se stává poručíkem, 10. dubna je povýšen na nadporučíka, 1. září 1858 na rytmistra 2. třídy a 12. července 1863 na rytmistra 1. třídy. Spolu s povýšením na majora je 28. října 1868 povolán do generálního štábu jako nadpočetný 11. dragounského pluku. 26. dubna 1871 se dostává na říšské ministerstvo války, kde je 31. října 1872 povýšen na podplukovníka. 1. února 1876 je přeložen k nově zřízenému generálnímu štábu v evidenci kanceláře a 1. května 1876 dosahuje hodnosti plukovníka. 10. října 1880 je jmenován velitelem dragounského pluku Alexander Prinz von Hessen und bei Rhein č. 6. Během své kariéry se účastnil tažení v letech 1849, 1859 a 1866. Za zásluhy prokázané při službě v generálním štábu jej císař František Josef I. odměnil Řádem Železné koruny III. třídy uděleným nejvyšším rozhodnutím z 26. června 1879. Na základě tohoto řádu jej listinou ze dne 18. prosince 1880 císař povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Ve zlatém štítě jsou dva zkřížené černé meče, na nichž stojí červený kohout. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední zlaté se dvěma zkříženými černými meči, zadní černé, přikrývadla černo – zlatá; II. červený kohout, přikrývadla červeno – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou GLADIO GLADIUS.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com