Ivánovits de Szentivány

Císař František Josef I. povýšil listinou danou v Budapešti 31. prosince 1882 Pála Ivánovitse, lékaře v Baje (Frankenstadt), spolu se syny Ivánem a Sándorem a dcerou Annou vzešlými z manželství s Annou Hepp, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát szentiványi (de/von Szentivány) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku zlatý lev s červeným jazykem provázený zlatým vytvořeným sluncem vynikajícím z pravého horního rohu a v levém horním rohu stříbrným vytvořeným půlměsícem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je na přirozeném hnízdě stříbrný pelikán s černou zbrojí krmící vlastní krví čtyři mláďata.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com