Ivanossich

Císař Leopold II. povýšil 18. listopadu 1790 do uherského šlechtického stavu Josepha Ivanossiche, měšťana a senátora v Eszéku (dnes Osijek), spolu se syny Matthiou, Andreou a Franciskem Seraphikem vzešlými z manželství s Marií Milnarics do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém dvě stříbrná vlnitá břevna se stříbrnou hvězdou. 2. a 3. v zeleném vlk s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vlk ze štítu.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 17-21 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com