Ivánics

Císař Karel VI. povýšil 5. listopadu 1725 do uherského šlechtického stavu Georgia Ivánicse, kapitána husarského pluku Splényi, spolu se syny Joannem a Valentinem vzešlými z manželství s Judittou Viszlay do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

V modro – stříbrně děleném štítě je na zeleném trávníku zlato – červeně dělený vlk. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže v červeném rukávu se zlatou manžetou držící šavli.

Királyi Könyvek, 35. kötet, 269 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com