Irsai de Szemlőhegy

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. února 1906 povýšil císař František Josef I. Arthura Irsaie, univerzitního profesora, vedoucího lékaře nemocnice sv. Markéty v Budapešti, do uherského šlechtického stavu.  Listinou danou ve Vídni 15. srpna 1906 udělil jemu a jeho dětem Istvánovi, Endremu a Emilii vzešlým z manželství s Julií Fischer predikát szemlőhegyi (de/von Szemlőhegy) a erb:

V červeném štítě stojí na zeleném pahorku bastionová věž z přirozených kvádrů se čtyřmi stínkami a čtyřmi střílnami, z jejíhož ochozu vpravo vyniká strážní vížka o čtyřech stínkách, na níž vlaje červeno – žluto – modrý praporec; v hlavě štítu je věž převýšena zlatou lilií mezi dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí honvéd držící v pravici šavli a v levici turecký koňský ohon.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 540, 665-668 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com