Irányossy

Císařovna Marie Terezie na přímluvu Franciska Xaveria svobodného pána Klobusiczkého povýšila 7. srpna 1752 Antonia Knoblocha, spolu s potomky vzešlými z manželství s Theresií Paschal, do uherského šlechtického stavu, změnila jim jméno na Irányossy a udělila jim erb:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře polovina černého orla s červenou zbrojí a jazykem. Vlevo je v červeném zlaté břevno provázené dvěma zlatými lasturami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými e červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená červená křídla a na nich zlatá lastura.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  541-543 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com