Inwald z Waldtreu

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 28. června 1901 Josefa Inwalda, velkoprůmyslníka v Praze, člena zemské školní rady, městského radu, hejtmana měšťanského pěšího sboru královského hlavního města Prahy, držitele zlatého Záslužného kříže s korunou, rytíře španělského řádu Karla III. a srbského řádu Takovo, do šlechtického stavu a listinou z 6. září 1901 mu byl udělen predikát Inwald šlechtic z Waldtreu (Inwald Edler von Waldtreu) a erb:
 
Modrý štít se zlatým hrotem, ve kterém sedí na příkré skále sova přirozené barvy. V obou horních polích je po jedné zlaté jedli i s kořeny. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červenou zbrojí a jazykem. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem PER ASPERA AD ASTRA.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com