Inselt de Gölle

Císař František Josef I. povýšil listinou danou v Mezőkövesdu 4. září 1881 Samu Inselta, statkáře a velkopachtýře v Kaposváru, spolu se syny Manóem a Jenőm vzešlými z manželství s Malvinou Spitzer, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát göllei (de/von Gölle) a erb:

Štít rozdělen červeným zúženým břevnem. Nahoře jsou ve zlatě dvě červené lilie, dole v modrém na zelené půdě přirozené hnízdo a na něm stříbrný pelikán s černou zbrojí krmící vlastní krví tři mláďata. Na štítě spočívá koruovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté klasy. Pod štítem se vine růžová páska se zlatou devizou CONSTANTER ET FIDELITER.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com