Huszár de Nagykálló

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. dubna 1916 císař František Josef I. povýšil Vilmose Huszára (*Munkács, 15 listopadu 1872), mimořádného profesora na budapešťské vysoké technické škole a šéfredaktora Revue de Hongrie, do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát nagykállói (de/von Nagykálló). Listinou danou ve Vídni 21. srpna 1917 udělil císař Karel I. Vilmosi Huszárovi de Nagykálló erb:

V modrém štítě je pod zubatou hlavou zlatá lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba. Klenotem je rostoucí korunovaný černý gryf s červeným jazykem, zobákem a drápy držící v pravém pařátu rozevřenou knihu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com