Husserl z Kreuzwachu

Císař Karel I. povyšil nejvyšším rozhodnutím z 12. října 1917 Otto Husserla, plukovníka a velitele pěšího pluku č. 75, rytíře Leopoldova řádu s válečnou dekorací a meči a řádu Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací a meči, držitele Vojenského záslužného kříže III. třídy s válečnou dekorací a meči, bronzové Vojenské záslužné medaile na stuze Vojenského záslužného kříže s meči, bronzové Vojenské záslužné medaile na červené stuze, Vojenského služebního odznaku III. třídy pro důstojníky, Jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc, Vojenského jubilejního kříže, Pamětního kříže z let 1912/13 a Železného kříže II. třídy, na základě více než třicetileté vojenské služby, během které se zúčastnil boje s nepřítelem, do šlechtického stavu. Listinou z 11. března 1918 mu byl udělen predikát Husserl šlechtic z Kreuzwachu (Husserl Edler von Kreuzwach) a erb:
 
Zlatý štít s černou hlavou, ve které se vidí vedle sebe: hvězda, tři lilie a růže. Ve štítě stojí na černém pahorku, ve kterém je zlatý hořící granát, černý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě nad sebou meč se zlatým jílcem a záštitou, v levé černý tlapatý latinský kříž. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černý medvěd probodnutý mečem.  

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com