Humberk z Humberka

Císař Rudolf II. udělil listinou danou v Praze 29. března 1594 M. Šimonovi a Danielovi bratřím Humberkům predikát z Humbrka a erb:

Polcený štít. Vpravo je v modrém stříbrné břevno, vlevo jsou v černém dvě skály, z nichž levá je vyšší. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé modré se stříbrným břevnem, levé černé se zlatým břevnem.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 15, 20.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com