Hrubecí ze Šternfeldu

Palatin František Adam Eusebius Žďárský říšský hrabě ze Žďáru povýšil listinou danou v Kladně 10. března 1663 do českého vladyckého stavu Pavla Maxmiliána Hrubecího, sekretáře úřadu krajského hejtmanství slánského kraje, udělil mu erb a predikát ze Šternfeldu, a to na přímluvu krajských hejtmanů Sigmunda Friedricha hraběte von Saurau a Jana Karla Hložka ze Žampachu.

Erb: Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo polceno, nahoře je v modrém stříbrná hvězda, po stranách dolního, stříbrného pole jsou dvě skály a mezi nimi na malém pahorku roste dub o sedmi větvích s listy a žaludy, vše přirozených barev. Na štítě spočívá turnajská přílba se zlato – stříbrnou točenicí a s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě křídla, pravé je dělené zlato – modře, levé červeno – stříbrně, mezi nimi rostoucí jelen osmerák přirozených barev se stříbrnou lysinou na hrdle a na čele.

Michal Fiala 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com