Hroch von Hartweg

Karl Hroch se narodil 2. února 1863 v moravském Sudkově, kam byl také domovsky příslušný. Do armády narukoval 3. února 1880 k pluku polního dělostřelectva č. 2 jako podkanonýr. 6. února 1880 se stává nadkanonýrem, 16. dubna 1880 nápředníkem a 16. července 1880 titulárním desátníkem. 1. listopadu 1880 přechází k pluku polního dělostřelectva č. 13, kde 16. dubna 1881 získává hodnost skutečného desátníka, 26. července 1881 četaře, 26. července 1882 titulárního ohněstrůjce a 16. dubna 1883 skutečného ohněstrůjce. 18. srpna 1883 je u pluku polního dělostřelectva č. 7 jako kadet zástupce důstojníka. 1. května 1885 se v kadetské hodnosti dostává k divisionu těžkého dělostřelectva č. 1, poručíkem se stává 1. května 1887 u sborového dělostřeleckého pluku č. 1, tamže je povýšen na nadporučíka 1. května 1891 a na hejtmana 1. května 1897. Od 1. listopadu 1897 působí na 10. oddělení ministerstva války, od 1. dubna 1902 pobývá u sborového dělostřeleckého praporu č. 14, kde je 1. května 1908 povýšen na majora. K 16. dubnu 1910 je jmenován velitelem divisionu těžkých houfnic č. 1, 1. listopadu 1911 je povýšen na podplukovnéka a v této hodnosti se 4. února 1912 stává velitelem divisionu těžkých houfnic č. 2. Od 24. listopadu 1913 velí pluku polních kanonů č. 20. od 1. srpna 1914 pluku horského dělostřelectva č. 13. 2. září 1916 je přidělen k velitelství pobřežní obrany v Mostaru. Po vypuknutí Velké války se účastní bojů u Krupanje, Šabace a Višegradu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. února 1917 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Diplomem ze dne 22. dubna 1917 mu udělil titul Edler, predikát von Hartweg a erb:

Ve zlatém štítě stojí na krasové, dole zeleně zarostlé skalnaté půdě červená kvádrová cimbuřová zeď se šesti střílnami, nad ní se vznášejí tři černé dělostřelecké koule, z nichž prostřední je větší, a na obou krajních spočívají špice rozevřeného černého kružidla, které je vpravo provázeno zeleným polním odznakem v podobě trojité jedlové větévky a vlevo zeleným polním odznakem v podobě dubové ratolesti o třech listech. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev držící v pravé přední tlapě meč.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com