Hovány de Köröstarján

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. srpna 1882 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Lajose Hoványho, královského radu a penzionovaného ředitele právnické akademie v Nagyváradu (dnes Oradea, Rumunsko). Listinou danou ve Vídni 11. března 1886 jemu a jeho dětem Ferenczovi, Gézovi, Lajosovi, Márii a Jolán vzešlým z manželství s Karolinou Rossy císař udělil predikát köröstarjáni (de/von Köröstarján) a erb:

Ve zlatém štítě je černý tlapatý kříž provázený vpravo nahoře květem fialky přirozených barev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem, jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi vyrůstá přirozená fialka na zeleném stonku s dvěma listy. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou ORA ET LABORA.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 508, 644, 735-738 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com