Hoser von Heilstaedt

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. listopadu 1879 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 15. března 1880 do rytířského stavu Josepha Franze Hosera, místodržitelského radu a zemského zdravotního referenta pro Čechy, narozeného roku 1807 v Zákupech, udělil mu predikát Ritter Hoser von Heilstaedt a erb:

Ve zlatém štítě je modré kosmé břevno s Aeskulapovou holí čtyřikrát obtočenou zeleným hadem s červeným jazykem. Břevno je nahoře provázené vykořeněným lotosem s jedním otevřeným a jedním zavřeným modrým květem a s jedním zeleným listem, dole třemi červenými růžemi se zlatým semeníkem a zeleným kalichem (1,2). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední červené, zadní zlaté přikrývadla červeno – zlatá; II. rostoucí zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com