Horváth de Pánd

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. dubna 1906 císař František Josef I. povýšil Zsigmonda Horvátha, ředitele Všeobecné půjčovny vagonů a. s. [Általános Vagonkölcsönző Rt] do uherského šlechtického stavu. Listinou danou v Ischlu 26. července 1907 jemu, jeho synovi Józsefu Györgyovi a dceři Irén Márii udělil predikát pándi (de/von Pánd) a erb:

V modrém štítě roste na zeleném trávníku přirozená lípa provázená v pravém horním rohu zlatou hvězdou a v levém horním rohu stříbrnou lilií, Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrná holubice s roztaženými křídly a červenou zbrojí držící v zobáku zelenou olivovou ratolest.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 752, 817, 818 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com