Horváth de Palocsa et Gelényfalva

Listinou danou v Schönbrunnu 20. října 1867 císař František Josef I. obnovil Sándoru Horváthovi, vrchnímu finančnímu radovi, spolu s jeho dětmi Sándorem, Jenőem, Emilem a Rozálií vzešlými z manželství s Rozálií Kőszeghy-Csatlós, staré uherské šlechtictví, povolil jim užívat predikát palocsai és gelényfalvi (de/von Palocsa et/und Gelényfalva) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící ve zlaté rukavici šavli se zlatým jilcem a záštitou. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou: ERÉNYNEK ÖRÖK HIVE.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 16-18 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com