Horváth de Csepreg

Listinou danou ve Vídni 4. března 1914 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Jánose Horvátha, ředitele Zemského ústředního úvěrního družstva, spolu se syny Antalem a Jánosem a dcerami Jolán, Annou a Liliane vzešlými z manželství s Annou Polacsek, udělil mu predikát csepregi (de/von Csepreg) a erb:

Pod červenou hlavou, v níž jsou uprostřed dvě spojené ruce provázené vpravo dvěma zlatými hvězdami a vlevo třemi stříbrnými liliemi, je v modrém na zeleném trávníku zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu meč se zlatým jilcem a záštitou a v levém zlaté váhy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf  s červeným jazykem držící  v pravém pařátu stříbrný husí brk a v levém zavřenou knihu ve zlaté vazbě.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 133, 134 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com