Horrak

Johann Horrak se narodil v Příbrami 12. srpna 1832.  Do armády vstoupil 22. září 1848 jako vojín ex propriis u pěšího pluku č. 42. 10. června 1852 se stává desátníkem ex propriis, 20. července 1852 kadetem desátníkem. Hodnosti poručíka 2. třídy dosahuje 27. července 1853, poručíka 1. třídy 10. září 1854. Na nadporučíka je povýšen 4. května 1859, hejtmanem 2. třídy je od 7. května 1866, hejtmanem 1. třídy od 20. července 1866. Od 1. ledna 1869 je veden ve stavu generálního štábu, 1. června 1872 se vrací k 42. pěšímu pluku. Spolu s povýšením na majora je 1. listopadu 1877 převelen k praporu polních myslivců č. 6, v jehož řadách se 1. května 1883 stává podplukovníkem. 1. listopadu 1887 získává hodnost plukovníka a velitele pěšího pluku č. 88. 1. května 1893 se stává generálmajorem a je přidělen k inspektorátu četnictva, jehož generálním inspektorem je jmenován roku 1894. 1. listopadu 1896 se stává polním podmaršálkem, 1. listopadu 1903 je penzionován v hodnosti polního zbrojmistra ad honorem a 15. listopadu 1908 obdržel titulární hodnost generála pěchoty. Během své kariéry se účastnil tažení do Itálie roku 1859 s bitvou u Solferina, roku 1866 bojoval proti Prusům u Podkosti, Jičína a Hradce Králové. Roku 1882 se podílel na operacích v Bosně a Hercegovině a v jižní Dalmácii a střetl se s nepřítelem u Kobilja Glavy. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. 15. srpna 1890 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

Ve stříbrném štítě je modré břevno se dvěma zlatými hvězdami provázené nahoře červenou věží s cimbuřím, dvěma zlatými okny vedle sebe a zavřenou zlatou bránou, dole obrněnou paží se zlatými okraji plátů držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná tuernajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, modré, stříbrné a červené.

Johann Horrak se 29. srpna 1865 oženil s Beatrix Urban, s níž měl dva syny. Starší Emil Franz Josef se narodil v Badenu v Dolních Rakousích a sloužil jako ministerský vicesekretář na ministerstvu zeměbrany. S manželkou Karolinou rozenou Nestel šlechtičnou von Eichhausen (oo 14. května 1898) měl syna Johanna Mariu Wilhelma (*Vídeň, 19. července 1901). Mladší syn Johanna šlechtice von Horrak se jmenoval Rudolf, byl okresním komisařem ve službě u ministerstva vnitra a měl tři syny, Dietricha, Rolfa a Heinze. Johann šlechtic von Horrak zemřel ve Vídni 12. září 1909.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com