Horowitz (1895)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. listopadu 1894 povýšil císař František Josef I. Samuela Horowitze narozeného roku 1841 v Lembergu v Haliči, představeného židovské náboženské obce v Lembergu, kupce, statkáře, majitele realit a rytíře Řádu Františka Josefa, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 10. ledna 1895 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Dělený štít, nahoře je v červeném stříbrná rostoucí orlice s červeným jazykem, dole je ve stříbře červená hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com