Horowitz

Císař František Josef I. povýšil legačního sekretáře Eduarda Horowitze, komtura řádu Františka Josefa, důstojníka řádu Italské koruny a belgického řádu Leopoldova, držitele tureckého řádu Medžidie 3. tř., tureckého řádu Osmanié 4. tř. a perského řásu Slunce a lva 5. tř. na základě řádu Železné koruny III. tř. uděleného 12. listopadu 1881 do rytířského stavu. Listinou z 29. února 1892 mu byl udělen predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
V modrém  štítě pod stříbrnou zubatou hlavou o třech zubech, na němž na každém je jeden černý hermelínový ocásek, stříbrná skalnatá hora. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pštrosí pera, stříbrné mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – stříbrná; II. rostoucí trup mouřenínského dítěte v modrém šatě se stříbrným límcem a knoflíky, přikrývadla modro – stříbrná.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com