Hornbostel (1860)

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného u příležitosti otevření železnice do Salzburku 12. srpna 1860 císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. listopadu 1860 Friedricha Theodora Hornbostela narozeného 29. října 1815 ve Vídni, ředitele 1. úvěrního ústavu pro obchod a řemesla, druhého viceprezidenta správní rady Dráhy císařovny Alžběty a správního radu vídeňské obchodní akademie, do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 18. prosince 1860 mu udělil predikát rytíř/Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve stříbře vodorovně položený tkalcovský člunek přirozených barev. Dole v modrém je zelené horské sedlo, za nímž vychází zlaté slunce. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – modře, zadní opačně, přikrývadla modro – stříbrná; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou SEMPER IDEM.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com