Hormuzaki (1881)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. července 1881 císař František Josef I. povýšil z obzvláštní milosti do stavu svobodných pánů Georga rytíře von Hormuzaki narozeného roku 1817 v Czernauce, poslance říšské rady, majitele realit a prezidenta Spolku pro rumunskou literaturu, a jeho bratra Nicolause rytíře von Hormuzaki narozeného roku 1826 v Czernauce, velkostatkáře v Bukovině. Listinami danými ve Vídni 2. října 1881 císař udělil Georgovi a Nicolausi svobodným pánům von Hormuzaki erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě přirozená zubří hlava en face. Dole polceno. Vpravo je v modrém sedm stříbrných perel, šest kolem sedmé (2,3,2). Vlevo jsou v červeném dva zkřížené handžáry se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je přirozená paví kyta. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem na bronzové arabesce.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com