Hormuzaki (1872)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. května 1872 císař František Josef I. povýšil Eudoxia rytíře von Hormuzaki, potomka moldavského bojarského rodu fanariotského původu narozeného 11. října 1812 v Czernauce v Bukovině, zemského hejtmana Bukovinského vévodství, do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 20. února 1873 udělil Eudoxiu svobodnému pánu von Hormuzaki erb:

Modrý štít je polcen zlatou nití. Vpravo je přirozená zubří hlava en face, vlevo je devět zlatých perel ve třech sloupcích, z nichž prostřední je posunut níž (2,1,2,1,2,1). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je přirozená paví kyta o devíti perech ve dvou řadách. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem na zlaté arabesce.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com