Hörmann von Wüllerstorf und Urbair

Listinou danou ve Vídni 7. října 1791 povýšil císař Leopold I. do šlechtického stavu Leopolda Hörmanna, krajského školního komisaře pro Jihlavský kraj, jehož dědem z matčiny strany byl královský rychtář ve Znojmě Baltahsar Wüllerstorfer von Urbair, udělil mu titul Edler, predikát von Wüllerstorf und Urbair a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo v černém je zlaté kosmé břevno se třemi červenými růžemi se zlatým semeníkem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba. Klenotem jsou dvě složená černá křídla s břevnem ze štítu.

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. února 1858 u příležitosti odchodu na trvalý odpočinek císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 29. srpna 1859 jeho syna Moritze Hörmanna šlechtice von Wüllerstorf und Urbair narozeného 31. července 1794 v Jihlavě, vrchního finančního radu, do rytířského stavu, polepšil mu predikát na Ritter Hörmann von Wüllerstorfer und Urbair a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo v černém je zlaté kosmé břevno se třemi červenými růžemi se zlatým semeníkem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. černá orlice s červeným jazykem; II. dvě složená černá křídla s břevnem ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com