Horák von Höhenkampf

Eduard Horák se narodil 10. ledna 1837 v Praze, královskému stavovskému vrchnímu pokladníku Tomáši Horákovi a jeho manželce Antonii. Do armády vstoupil 22. srpna 1855 jako poručík pěšího pluku č. 11, 16. července 1859 je povýšen na nadporučíka. 1. února 1860 je přeložen k pěšímu pluku č. 75, v jehož řadách se stává 14. června 1866 hejtmanem, 1. listopadu 1878 majorem, 1. května 1885 podplukovníkem a 1. května 1888 plukovníkem. 1. dubna 1890 je poslán na dovolenou s prozatímním výslužným, načež je s platností od 1. května 1890 poslán na odpočinek. Během své vojenské dráhy se účastnil tažení do Itálie roku 1859, kde bojoval v bitvách u Melegnana a u Solferina, a pak války s Pruskem roku 1866, kde se střetl s nepřítelem v bitvě u Skalice. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 6. února 1911 do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von Höhenkampf a erb:

Štít je polcen zlatým prutem. Vpravo v modrém stojí na zeleném trávníku obrněný muž opásaný zlatým opaskem se zlatým mečem opírající se pravou rukou o zlaté turnajové kopí a se čtyřmi střídavě černými a zlatými pery na otevřené přílbě. Vlevo v červeném září nad zlatým trojvrším zlaté slunce. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé stříbrné, levé zlaté, mezi nimi stojí na zeleném pahorku červený kostel se dvěma věžemi zastřešenými zlatými jehlanovými střechami se zlatými makovicemi a kříži.

S manželkou Theresií rozenou Pötsch původem z Hůrek (Adamsfreiheit) měl pouze dvě dcery. Mladší Marie Matylda (*22. června 1877) zemřela v Groß Siegharts už 3. prosince 1878. Starší Pavlína Marie (*22. června 1871) se provdala za pozdějšího polního podmaršálka Ludwiga Könnena narozeného roku 1861 ve Vídni. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. listopadu 1913 povolil císař František Josef I. Eduardu Horákovi šlechtici von Höhenkampf přenesení šlechtictví a jména na svého zetě. Listinou ze dne 23. ledna 1914 bylo Ludwigu Könnenovi povoleno psát se Können-Horák šlechtic von Höhenkampf a užívat stejného erbu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com