Homoky de Visonta

Na základě Řádu Železné koruny uděleného 26. února 1868 za 38 let pastorační činnosti povýšil listinou danou v Schönbrunnu 17. června 1868 císař František Josef I. Imre Homokyho, titulárního opata v Lekéru (od 1948 Čajakovo, Slovensko), a jeho bratra Ferencze do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát visontai (de/von Visonta) a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve stříbře na zeleném pahorku vyrůstá ze zlaté koruny přirozený růžový keř se zelenými listy a stonky a jedním červeným květem mezi dvěma poupaty. 2. a 3. v modrém na zeleném pahorku vyniká ze zlaté koruny stříbrný patriarší kříž. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – modře, levé opačně, mezi nimi růžový keř ze štítu; II. dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro – stříbrně, levé opačně, mezi nimi kříž ze štítu.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 50-52 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com