Homann von Herimberg

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. července 1912 Emila Homanna narozeného ve Vídni roku 1862, sekčního šéfa na ministerstvu veřejných prací, do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 26. září 1912 mu udělil predikát Ritter Homann von Herimberg a erb:

Ve zlatém štítě je zelená špice se zlatými zkříženými hornickými kladivy, mlátek nahoře a kosmo. Vpravo ve zlatě stojí na hlinité půdě skála prolomená černou štolou s výdřevou. Vlevo stojí na hlinité půdě horník v černém hornickém šatu, s černou čepicí, držící v pravé ruce přes pravé rameno špičák na dřevěné násadě a v levé spuštěné podél boku zapálený hornický kahan. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. pět per, dvě krajní zelená, prostřední zlaté, zbývající dvě černá, přikrývadla zeleno – zlatá; II. rostoucí černý gryf s červeným jazykem, přikrývadla černo – zlatá.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. listopadu 1918 císař Karel I. povýšil Emila rytíře Homanna von Herimberg u příležitosti jeho propuštění z úřadu ministra veřejných prací do stavu svobodných pánů. Diplom už z pochopitelných důvodů nebyl vydán, potvrzení o povýšení vydal 26. ledna 1919 Německorakouský státní úřad vnitra.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com