Holló alias Szalkay

Listinou danou ve Vídni 5. června 1758 císařovna Marie Terezie potvrdila Iosephovi Holló alias původně Szalkayovi uherské šlechtictví, které jeho předkům Stephanovi staršímu Szalkayovi a jeho synovi Stephanu mladšímu Szalkayovi, místodržiteli v Korponě (dnes Krupina, Slovensko), udělil roku 1624 císař Ferdinand II., povolila mu znovu užívat jméno Szalkay, které odložil jiný Stephanus, kapitán jízdního pluku Kálnoky, a původní erb:

V modrém štítě spočívá na zeleném trojvrší obrněná paže držící šavli. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři modrá pera.

Királyi Könyvek, 44. kötet, 584-587 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com